طراحی و یکپارچه سازی شبکه های تلفن ENTERPRISE

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و طراحی و پیاده سازی GATE WAY  و نصب و راه اندازی CISCO UNIFIED COMMUNICATION ,MICROSOFT SKYPE BUSINESS


طراحی و یکپارچه سازی شبکه های تلفن SMALL BUSINESS

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه، طراحی و پیاده سازی GATE WAY ، نصب  و راه اندازی   CISCO UNIFIED COMMUNICATION ,MICROSOFT SKYPE FOR SMALL BUSINESS AND MANAGER ,GATE KEEPER


طراحی و نصب ویدیو کنفرانس

ارائه راهکار ها جهت برقراری کنفرانس صوتی و تصویری با برند های مختلف و بروز دنیا از جمله : CISCO , AVAR , PANASONIC


سرویس پیام گیر صوتی و متنی

ارائه راهکار جهت سرویس پیام گیر صوتی و متنی ، راه اندازی CISCO UNITY CONNECTION و نصب و راه اندازی UNIFIED PRESENCE CISCO


محاسبه طراحی و تست و پیاده سازی کیفیت سرویس شبکه های گسترده محلی

محاسبه و طراحی و پیاده سازی کیفیت سرویس بر روی شبکه های محلی و گسترده ،عیب یابی و بهینه سازی مصرف پهنای باند شبکه های گسترده و محلی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش سطح دسترس پذیری سرویس از مجموعه فعالیت هایی است که در این بسته خدماتی عرضه شده است.