طراحی و اجرای BMS 

ارائه راهکارهای جامع در زمینه انتخاب محصول مناسب با توجه به پروژه و نصب و راه اندازی سیستم های فوق ، از موارد تشکیل دهنده این بسته می باشد.


طراحی و نصب سیستم های روشنایی و نور پردازی

ارائه راهکارهای جامع در خصوص بررسی و میزان مورد نیاز روشنایی ، مکان یابی ، نصب و پیاده سازی انواع سیستم های روشنایی داخـلی و خـارجی ساختمان ، از دیگر موارد پیش بینی شده در این بسته می باشد.


طراحی و اجرای سیستم های برقی

ارائه راهکارهای جـامع در خـصوص تهیه نقشه الکتریکال ، اندازه و خط تراز ، کنده کـاری ها ، قوطی گذاری ،لوله گذاری ، سیم کشی و سیم بندی و چاه ارث از جمله خـدمات فراهم شده در این بسته می باشد.


طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق

باتوجه به رشد روز افزون جمعیت ، نیاز به ساخت فضا های مسکونی ، اداری ، آموزشی و صنعتی و ضرورت تجهیز و ایمن سازی انها در مقابل حوادث مانند اتش سوزی امری اجتناب ناپذیر است، نظر به اینکه تمامی ساختمان ها صرفنظر از نوع کار بری، برای استفاده افراد با عادات مختلف طرلحی می شوند، به کار گیری سیستم سامانه اعلام حریق با استفاده از تجهیزات معتبر الزامی می باشد لذا در این بسته تمهیدات مناسبی در نظر گرفته شده است.


طراحی و پیاده سازی سیستم های برق اضطراری

ارائه راهکارهای جامع برای تهیه و ایجاد بستر پایدار برق برای سیستم های مختلف الکتریکی از جمله موارد دیده شده در این بسته می باشد.